Als bedrijf opereer je natuurlijk niet in een bubbel. Ontwikkelingen in de industrie en de maatschappij hebben invloed op bedrijfsvoering. Denk maar milieuwetgeving, de oorlog van Rusland, extreme stijgingen in energie- en portokosten en het vinden van nieuw personeel. Het is belangrijk om feeling te hebben met wat er in je omgeving gebeurt. Branchejournalist Ed Boogaard neemt ons mee in de trends in de grafische branche. Ontwikkelingen die even mooi als bedreigend zijn.

Disrupting the printing industry

THE PERFECT STORM

PRESENTATIE

Ed Boogaard
(Grafische Vakpers)

Niet kiezen is een risico

Deelnemers inventariseren samen waar we rekening mee
mogen en moeten houden in het komende jaar:

Risico   
-
 milieuwetgeving
- maatschappelijk anti-papier-sentiment
- vergrijzing van het personeel
- nieuw personeel vinden
- transportkosten
- onderlinge concurrentie papierleveranciers
- verhoging portokosten
- organisatie niet klaar voor nieuwe ontwikkeling
- internationale ontwikkelingen (oorlog)
- niet kiezen

Kans     
- ervaren medewerkers (50+)
- zelf mensen opleiden                        
- potentieel zien van eigen personeel
- klantcontact en innovatie                  
- reductie gevaarlijke stoffen            
- ketenbenadering  
- POD                                          
- combi fysiek & digitaal                      
- karton en verpakkingen                    
- verpakken zonder lucht              
- investeren in eigen vervoer
- nieuw pand (samenvoegen/fusie)
- kiezen (voor niche) 


Trends
- covid-19 nasleep
- kleinere oplages
- goedkoper papier
- papiermarkt  
- meer bestellingen
- minder omvang
- prijsstijgingen
- minder/geen voorraad


- kleiner formaat
- energiecrisis
- last minute orders
- lagere frequentie
- stikstofcrisis
- korte levertijden
- digitale alternatieven
- arbeidsmarkt